Ibkindness
Balkan
Artikal ažuriran: 09. feb, 2021.

Balkan, koji se naziva i Balkanskim poluostrvom, najistočniji od tri velika južna poluotoka Evrope. Ne postoji univerzalni sporazum o komponentama regije. Balkan se obično okarakterizira tako da obuhvaća Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kosovo, Crnu Goru, sjevernu Makedoniju, Rumuniju, Srbiju i Sloveniju - sa svim ili dijelom svake od tih država smještenih na poluostrvu. Dijelovi Grčke i Turske također se nalaze unutar geografskog područja koje se generalno definira kao Balkansko poluostrvo, a mnogi opisi Balkana uključuju i te zemlje. Neki regiju definiraju u kulturno-povijesnom smislu, a drugi geografski, iako postoje čak i različita tumačenja među povjesničarima i geografima. Štoviše, za neke promatrače, pojam "Balkan" podrazumijeva negativne konotacije povezane s istorijom etničke podvojenosti i političkim preokretima u regiji. Početkom 21. vijeka sve je više para definicijskih izraza dobilo na valuti: Jugoistočna (također nazvana Jugoistočna, Jugoistočna, Jugoistočna ili Jugoistočna) Evropa, koja je korištena za opisivanje regije u širem smislu (mada, opet, bez univerzalnog sporazuma o državama sastavnicama) i zapadnom Balkanu, za koji se obično kaže da obuhvaća Albaniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, sjevernu Makedoniju i Srbiju.